Varför är det viktigt att Du röstar?

Jag var i Irak, Bagdad, i maj 2018 för att hjälpa min far med kampanjen – det var parlamentsval då. Jag mötte många som sa att de inte tänkte rösta, för de trodde inte på politikerna. Och mitt svar var då: Antingen ser du till att engagera dig för att få din röst hörd eller så klagar du inte i efterhand.
Jag inser att det låter hårt. Men det är så demokratin fungerar.
Om du inte är med och röstar – det minste en kan göra – blir inte dina perspektiv hörda eller dina behov prioriterade.
Därför, om du känner att något behöver ändras – ta kontakt med de olika partierna och fråga hur se ser på just den frågan. Om du känner att något är fel – kolla vilket parti som ligger närmast dina värderingar, engagera dig och var den som driver frågan framåt.
Politik behöver inte vara svårt, politik berör oss alla. Det kan handla om från vilka gator som ska belysning till vilken mat en förskola ska laga till hur Sveriges relationer till ett annat land ska vara.
Du väljer vart du vill lägga ditt engagemang.
Men vill du av olika anledningar inte engagera dig, så RÖSTA!
Ta reda på vad som är viktigt för dig i detta val, ta reda på hur partierna tänker lösa de frågorna och rösta därefter.
Men RÖSTA!
Gärna på www.Centerpartiet.se 😉

Turkiet och folkomröstningen

Igår blev resultatet av folkomröstningen i Turkiet färdigt. Ja- sidan vann.
Folkomröstningen handlade om att ge president-ämbetet mer makt. Erdogan har säkert sina välargumnterade orsaker till denna strävan.
Det jag tänker dock på är hur detta kommer att påverka den demokratiska processen. Genom att stärka såna ämbeten och positioner, skapas ett längre avstånd till väljare och medborgare, samt intresseorganisationer. En sådan maktkoncentration gör att besluten fattas av en man( oftast) istället för en grupp, ett team.
Hur påverkar detta medborgares uppfattning av att de är en del av dess beslut? Kommer detta att leda till en större allianation till politiken, med andra ord passivitet bland medborgarna för politiken? Hur bra kan det vara på en skala i denna värld som trots alla motgångar går mot mer frihet och demokrati? Kommer Erdogan att rusta upp sitt land för framtiden, eller håller han på att isolera sin nation från omvärlden?
Visst, man kan väl hänga i samma klubb som semi-despotiska länder, men är det eftersträvansvärt?
I frågan om delaktighet, att förenas i samma hemland trots mångfald i etnicitet, religion till exempel syrianer och kurder – hur kommer detta att påverka? Jag gissar att ett sådant statsskick endast minskar möjligheterna för att alla medborgare i Turkeit ska känna sig lika mycket värda i sitt eget hemland. Och givetvis har jag farhågor om hur de som gör motstånd kommer att behandlas, med tanke på de tendenser som den nuvarande turkiska regeringen har agerat.
Jag känner igen detta beteende hos dessa ” ledare. Från Hafez AlAsaad till Mubarak. De började med såna konstitutionella förändringar för att de trodde att deras avkomma och dem själva kommer att sitta vid makten för evigt. Du vet, monarkisk republik där presidentposten ärvs från far till son.
Det är verkligen beklämmande att se en sådan utveckling.
Turkiet är ett viktigt land i Mellanöstern och har spelat viktig roll i regionen. Det är fruktansvärt synd att utvecklingen går åt fel håll. Mest synd är det för alla medborgare i Turkiet.