7 kvinnor dödas varje dag i EU av en närstående man

Vi är ganska stolta över den jämställdhet som råder inom EU, för att relativt talat är kvinnors rättigheter säkrade, både de ekonomiska, sociala och politiska.

Samtidigt vet vi att 7 kvinnor dödas i EU av en närstående man, just på grund av sitt kön. Över 50 % av alla kvinnor inom Unionen har varit utsatta för våld. Över 10 % av alla kvinnor inom EU har blivit utsatta för sexuellt våld.

I Europaparlamentet, EP, har vi den högsta representationen av kvinnor av alla EU-organ, idag är det endast av alla parlamentariker 37 % kvinnor. Europarådet är sämst på representation.

2014 ratificerade Sverige Istanbulkonventionen, en konvention som syftar till att göra upp med allt våld mot kvinnor. Men måna länder inom EU vägrar göra det. Därför måste EP göra sitt yttersta för att alla länder inom EU ratificerar.

Idag finns det ingen sammanhållen strategi från Kommissionen gällande jämställdhet. Och det måste det blir ändring på.

Lönegapet mellan kvinnor och män inom EU är idag 16 %. Detta är helt oacceptabelt. Givetvis ska vi fortsatt följa subsidiaritetsprincipen gällande sociala och arbetsmarkandsrelaterade frågor  – men det måste finnas ett opinionsarbete och krav från de europeiska institutionerna på medlemsländerna.

Eftersom EU är en union av demokratier, måste det också finnas krav på jämställdhet på medlemsländerna, för att en demokrati förblir haltande om inte jämställdhet säkras.

Arbetsgivare bör få möjlighet att erbjuda SFI-utbildning på arbetsplatsen!

Centerpartiet har en rad förslag på hur vi kan förbättra integrationen. För Centerpartiet är integration en process för en ny svensk att bli delaktig i det svenska samhället.

Bland annat föreslår vi: ”Vi föreslår därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Alla som uppnår vissa grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en typ av skolpeng som baseras på resultat”.

Detta förslag kan också utvecklas! Mitt förslag är att SFI-pengen även omfattar arbetsgivare som vill anställa personer som inte läst SFI men ser en potential i, som framtida arbetskraft. En av de främsta vinsterna med en sådan arbetsgivardriven SFI-undervisning är att språkundervisningen blir mer yrkesspecifik. Språkundervisningen blir mer relevant och som leder till heltidsarbete eller arbete efter förmåga.

Studier har visat att genom att personer som gått på SFI-undervisning hos arbetsgivaren samtidigt som dessa arbetat har inom sex månaders period utvecklat sin svenska med 100 % av de kriterier som arbetsgivaren ställt för en anställning.

Ett resultat av ett sådant arbetssätt blir att arbetsgivaren får vara med och effektivisera undervisningen och rikta den till de tjänster som företaget behöver. Detta kommer i praktiken att kvalitetssäkra processen kring SFI och de leverantör som idag är utförare. Och samtidigt erbjuder detta en chans för arbetsgivare att vara med och effektivisera etableringsprocessen vars främsta syfte måste vara att människor kommer in i arbete – och inte i passivitet och utanförskap, och i förläggningen fattigdom.

Därför bör subventioner till arbetsgivare som vill starta SFI-undervisning på arbetsplatsen kombinerat med deltidsjobb ges.

 

Varför är det viktigt att Du röstar?

Jag var i Irak, Bagdad, i maj 2018 för att hjälpa min far med kampanjen – det var parlamentsval då. Jag mötte många som sa att de inte tänkte rösta, för de trodde inte på politikerna. Och mitt svar var då: Antingen ser du till att engagera dig för att få din röst hörd eller så klagar du inte i efterhand.
Jag inser att det låter hårt. Men det är så demokratin fungerar.
Om du inte är med och röstar – det minste en kan göra – blir inte dina perspektiv hörda eller dina behov prioriterade.
Därför, om du känner att något behöver ändras – ta kontakt med de olika partierna och fråga hur se ser på just den frågan. Om du känner att något är fel – kolla vilket parti som ligger närmast dina värderingar, engagera dig och var den som driver frågan framåt.
Politik behöver inte vara svårt, politik berör oss alla. Det kan handla om från vilka gator som ska belysning till vilken mat en förskola ska laga till hur Sveriges relationer till ett annat land ska vara.
Du väljer vart du vill lägga ditt engagemang.
Men vill du av olika anledningar inte engagera dig, så RÖSTA!
Ta reda på vad som är viktigt för dig i detta val, ta reda på hur partierna tänker lösa de frågorna och rösta därefter.
Men RÖSTA!
Gärna på www.Centerpartiet.se 😉

Turkiet och folkomröstningen

Igår blev resultatet av folkomröstningen i Turkiet färdigt. Ja- sidan vann.
Folkomröstningen handlade om att ge president-ämbetet mer makt. Erdogan har säkert sina välargumnterade orsaker till denna strävan.
Det jag tänker dock på är hur detta kommer att påverka den demokratiska processen. Genom att stärka såna ämbeten och positioner, skapas ett längre avstånd till väljare och medborgare, samt intresseorganisationer. En sådan maktkoncentration gör att besluten fattas av en man( oftast) istället för en grupp, ett team.
Hur påverkar detta medborgares uppfattning av att de är en del av dess beslut? Kommer detta att leda till en större allianation till politiken, med andra ord passivitet bland medborgarna för politiken? Hur bra kan det vara på en skala i denna värld som trots alla motgångar går mot mer frihet och demokrati? Kommer Erdogan att rusta upp sitt land för framtiden, eller håller han på att isolera sin nation från omvärlden?
Visst, man kan väl hänga i samma klubb som semi-despotiska länder, men är det eftersträvansvärt?
I frågan om delaktighet, att förenas i samma hemland trots mångfald i etnicitet, religion till exempel syrianer och kurder – hur kommer detta att påverka? Jag gissar att ett sådant statsskick endast minskar möjligheterna för att alla medborgare i Turkeit ska känna sig lika mycket värda i sitt eget hemland. Och givetvis har jag farhågor om hur de som gör motstånd kommer att behandlas, med tanke på de tendenser som den nuvarande turkiska regeringen har agerat.
Jag känner igen detta beteende hos dessa ” ledare. Från Hafez AlAsaad till Mubarak. De började med såna konstitutionella förändringar för att de trodde att deras avkomma och dem själva kommer att sitta vid makten för evigt. Du vet, monarkisk republik där presidentposten ärvs från far till son.
Det är verkligen beklämmande att se en sådan utveckling.
Turkiet är ett viktigt land i Mellanöstern och har spelat viktig roll i regionen. Det är fruktansvärt synd att utvecklingen går åt fel håll. Mest synd är det för alla medborgare i Turkiet.

Terrorist-attacken i Stockholm

Jag hade precis landat i Köpenhamn när jag öppnade Twitter och skrek rakt ut till min kollega, Banar, det har skett ett terrordåd i Stockholm, strax efter kl 15. Banar och jag var på väg till Malmö för att processleda ett gäng relativt nyblivna centerpartister i deras politiska arbete.
Först kom klumpen i halsen. Sen kom tårarna men de vägrade rinna ner. Jag försökte svälja flera gånger men jag var torr i hals och mun.
På en gång drogs jag tillbaka till Bagdad, de bilder av sönderbombade livlösa kroppar kom tillbaka, jag kunde känna lukten av den fruktansvärda stanken som terrorism lämnar efter sig.
Jag har nog inte förstått hur min tid i Irak 2003-2007 har påverkat mig.
Hjärtat slog hårt och snabbt, när jag satt där och väntade på tåget. Jag hörde det dunka i mina öron.
Jag har varit så nära terrorism som en människa kan komma och överleva det.
Men där var jag förbered. Där visst jag hur läget var.
Men när terrorismen slår till i min trygga, säkra hamn – ja, inget hade kunnat förbereda mig för det.
För en stund sen lyssnade jag på vår statsminister Stefan Löfvens presskonferens via radion, efter vår genomförda utbildning här i Malmö. Alla vi i bilen satt tysta. Var och en av oss med sina krigsminnen från barndomen nära i minnet. Vi försökte var och en bearbeta det vi hörde.
Jag kände mig trygg i statsministerns ledarskap. I de svenska myndigheternas arbete. Jag känner tilltro och tillit till det svenska politiska ledarskapet och det svenska samhället.
Ikväll är det inte jag som nattar barnen, men det är nog just ikväll jag skulle behövt krama dem och lukta på deras goa hals.
Den öppenhet och solidaritet som Stockholmare har visat varandra är min största tröst i denna mörka stund.
Och det är så jag kommer att minnas denna dag: då vi visade världen att kärlek, rättsstatens principer och solidaritet är Stockholms svar på terrorism. Inte hat, inte rädsla, inte intolerans, inte laglöshet.

Min bön och mina tankar går till offrens familj och vänner, de som väntade denna fredag på att mötas och snart fira helg.
Må ni finns styrka i denna svåra stund. Ni finns i mitt hjärta ❤❤❤

En internationalist och humanist har mist sitt liv

Det är med enorm sorg som jag läste den förfärliga nyheten om Zaidas död.
En internationalist som trotsade nationernas gränser för hon såg hela världen som sitt land, men hjärtat hörde längtade alltid tillbaka till Kalmarbygden.
En sann humanist som såg varje medmänniska som en avspegling av sig själv, verken mer eller mindre.
Hon slutade aldrig bry sig. Hon gav aldrig upp hoppet om människan. Hon sa ifrån när folk gjorde fel och satte ner foten oavsett vem motståndaren var. Och sånt belönas inte riktigt med fina poster. Men för henne var inte det som var viktigt.
Det viktiga var att skapa fred och ta hand om vår jord. Hennes anknytningen till skogen, träden, djuren och fåglarna var omisskännlig. Hennes engagemang för medmänniskorna var så påtagligt.
Jag har alltid uppskattat våra samtal och diskussioner. När vi träffades diskuterade vi allt, från hur korkade killarna vi dejtade var – ja, en del var det – till hur Sverige ska se ut fritt från patriarkat och rasism och föroreningar.
Jag hat älskat varje minut som vi umgåtts, som vi skämtat om varandra och drivit med varandras partier, jag har respekterat och beundrat dig från första gången vi träffades i omklädningsrummet i gymmet. Jag älskade att ha dig som sparringpartner när vi körde boxning, för du kunde hantera min styrka utan att tracka ner på mig.
Vi var inte alltid överens, men det spelade ingen roll för vi kunde skratta åt allt.
Jag kommer att sakna dig, fan, jag saknar dig redan. Jag kommer att berätta för mina barn om dig och vad de har gått miste om nu när de inte får lära känna dig. Jag kommer alltid att minnas dina ord sista gången vi träffades, om politikens bedrövliga natur.
Älskar dig, min vän. Jag hoppas din familj hittar tröst i de fina minnen de har av dig, för jag kan inte ens börja föreställa mig hur din mor känner sig. Men ditt väsen kommer aldrig att lämna oss. Du finns hos oss i våra hjärtan
Jag hoppas att din sista resa mot evigheten kantas av ljus och värme, älskade Zaida ❤❤❤
Syntolkning: Strandvägen dränkt i solsken

Medlem i Stockholmcentern, se hit!

 

Hej kära medlem i Stockholmcentern!

Jag skriver till dig med anledning av den pågående medlemsomröstningen. Jag vill gärna få ditt förtroende i medlemsomröstning för att:

  • arbeta med att förstärka Centerpartiets roll i utrikespolitiken
  • arbeta med att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna i världen
  • arbeta med att skapa ett nytt svenskt folkhem som är socialliberalt, grönt och inkluderande
  • arbeta med att omtolka partiets politik för människor boende på landsorten för att även passa människor som bor i förorten

Det här kommer jag att göra om jag får bli Stockholmscenterns riksdagsledamot:

År 1: se till att komma in ordentligt i den nya riksdagsgruppen, få mandat att faktiskt representera partiet i vissa frågor, satsa på utskottsarbetet för att både lära känna ledamöter från Alliansen och de övriga partierna, utveckla partiets politik inför stämman 2019 och se till att tillsammans med Centerpartiets riksdagsgrupp få partiet att växa i hela landet

År 2: besöka Stockholmcenterns avdelningar minst 1 gång, besöka 13 av partiets 26 distrikt, i samarbete med Stockholmscentern ordna workshops kring mina politiska områden så att vi kan driva partiet framåt, fördjupa mitt utskottsarbete

År 3: kommunicera partiets politik utåt genom media och närvaro vid olika event och arrangemang, besöka resterande 13 distrikt av partiets 26, börja bygga en plattform inför valet 2022, fördjupa arbetet i utskottet och besöka distriktets alla avdelningar

År 4: kampanjarbete och kommunikation utåt, få distriktet på tå och göra en lyckad kampanj tillsammans med hela partiet.

Har du några funderingar hör av dig, jag svarar mer än gärna. Skriv gärna till abir.al-sahlani@centerpartiet.se